Ειδοποίηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος για την κατασκευή του έργου «Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων»

Ειδοποίηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος για την κατασκευή του έργου: έργου «Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο