Ειδοποίηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημείωσης για τη διάνοιξη τμήματος της οδού Λεωφ. Κ. Καραμανλή, στις οδούς Αγίου Κωνσταντίνου και Ηρώων Πολυτεχνείου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών

Ειδοποίηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημείωσης για τη διάνοιξη τμήματος της οδού Λεωφ. Κ. Καραμανλή, στις οδούς Αγίου Κωνσταντίνου και Ηρώων Πολυτεχνείου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο