Ειδοποίηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο της Κατασκευής του Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στο τμήμα Σμόκοβο – Ανάβρα στους Δήμους Μενελαϊδας και Ταμασίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. Δ12α/Φ2ΒΚΑΡ/ο/4438/23.7.2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 247 ΑΑΠ /31.7.2014, με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 380.404,30 τ.μ που βρίσκεται στο τμήμα Σμόκοβο – Ανάβρα από Χ.Θ. 52+551 ΕΩΣ Χ.Θ. 63+121, στους Δήμους Μενελαϊδας και Ταμασίου, που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (αρχική Κ.Υ.Α. 1061392/3989/0010/27-06-2008 (ΦΕΚ 279 ΑΑΠ).

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο