ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο “Βελτίωση – τροποποίηση 13ης Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας–Ζωοδόχος-Γραμμένο-Βαγενήτι-Πολύλοφος-Λύγγος”

Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι, η Περιφέρεια Ηπείρου, με την από 5-8-2021 αίτησή της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων (διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων), η οποία στρέφεται κατ ́αυτών, ζήτησε να οριστεί δικάσιμος προς συζήτηση αυτής, προκειμένου να προσδιοριστεί 16 προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ακινήτων που περιλαμβάνονται σ αυτή καθώς και των επικειμένων σύμφωνα με την αναφερόμενη στην αίτηση έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης εκτιμήτριας Άννα Τσουμάνη…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο