ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο “Βελτίωση της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσσης” Δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560) και Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα Με το παρόν, σας ειδοποιούμε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 εδάφιο δ΄ του ν. 2882/2001 (ως ισχύει τροποποιηθείσα η εν λόγω διάταξη κατ’ άρθρο 88 του ν. 4714/2020), ότι κατατέθηκε στο Μονομελές Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στις 16-5-2023 η από 15-5-2023 Ειδική Αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, ως ισχύει, που έλαβε αρ. κατ. ΑιΜ 12/16-5-2023, στρεφόμενη κατά των…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο