ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο “Τμήμα Εγνατίας οδού – Δήμοι Σουφλίου & Αλεξανδρούπολης”

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Θράκης της από 17-12-2021 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 52/2021 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 390/28-12-2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται να διαταχθεί, οριστικά και τελεσίδικα, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ακίνητα, συνολικού εμβαδού 52.239,83 τ.μ. τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με τη με δυνάμει της αριθ. Φ0091353/οικ.5881/5-11-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Δ’ 832/31-12-2019), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου στο Τμήμα 80.1.1 Α/Κ ΠΕΠΛΟΥ έως Κ/Δ ΤΑΥΡΗΣ, του Δήμου Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου [αυτοδίκαια μερικώς ανακληθείσα ΚΥΑ 1126543/5585/Δ0010/6-10-2010 (ΑΑΠ 4450], της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.», και η άμεση παράδοση αυτών υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τις επίδικες ιδιοκτησίες, καθώς και να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης της αξίας του εδάφους των απαλλοτριωθέντων ακινήτων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο