ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περ. Ηπείρου»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, που εδρεύει στα Ιωάννινα (Πλατεία Πύρρου 1) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη  Ηπείρου (ΑΦΜ 997908822 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων)…

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο