Ειδοποίηση για το έργο «Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, υποτμήμα 2: Ανάληψη – Καρποφόρα (χ.θ. 11 + 008,58 έως χ.θ. 18 + 188,96)»

Ειδοποίηση – Κλήση για δικάσιμο 05-02-2024, Αίτηση 7Α (αρ. κατ. 156/2023 Εφετείου Καλαμάτας) για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ’ αρ. 401013/16-12-2022 (ΦΕΚ 1003/Δ/23-12-2022) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο «Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, υποτμήμα 2: Ανάληψη – Καρποφόρα (χ.θ. 11 + 008,58 έως χ.θ. 18 + 188,96)» της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Μεσσηνίας.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο