Ειδοποίηση για το έργο «Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, υποτμήμα 1: Καλαμάτα-Μεσσήνη (χ.θ. 0+390,78 έως χ.θ. 11+008,58)»

«Ειδοποίηση – Κλήση για δικάσιμο 05-02-2024, Αίτηση 7Α (αρ. κατ. 155/2023 Εφετείου Καλαμάτας) για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ’ αρ. 401546/16-12-2022 (ΦΕΚ 1003/Δ/23-12-2022) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο «Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, υποτμήμα 1: Καλαμάτα-Μεσσήνη (χ.θ. 0+390,78 έως χ.θ. 11+008,58)» της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Μεσσηνίας.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο