ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), στο τμήμα Ανθήλη – Αμούρι, υποτμήμα 2 Παγκράτιο-Αμούρι”

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 14-2-2023 (89/210/30-11-2022) Σχετικά με την κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (με αριθ. ΒΑΒ. ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 89/30-11-2022 και με αριθ. ΒΙΒΛ. ΕΦΕΣ. 210/30-11-2022) περί καθορισμού οριστικής μονάδας αποζημίωσης, στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ.Φ144/οικ.7084/18-12-2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 329/31-12-2018 (τ. ΑΑΠ) και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε η 2η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), στο τμήμα Ανθήλη – Αμούρι, υποτμήμα 2 Παγκράτιο-Αμούρι από χ.θ.10+180 έως χ.θ.16+776 και ειδικότερα από χ.θ.11+150 έως χ.θ.15+450, στην περιοχή των Τ.Κ. Κωσταλεξίου, Τ.Κ. Κομποτάδων και Δ.Κ. Σταυρού του Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας(αρχική Κ.Υ.Α. 1121999/8388/0010/22-01-2008).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο