ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «κατασκευή του τμήματος Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο της Ιονίας Οδού, στο τμήμα από χ.θ. 14+300 έως 18+000 (παραλλαγή της χάραξης στην περιοχή της Βασιλικής»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 20ης.5.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 14 και εισηγητή την Αρεοπαγίτη κ. Μαρία Τζανακάκη, όπου συζητείται η από 28.03.2018 και με αριθμό κατάθεσης 13/30-3-2018 (με αριθμό δικογραφίας 106/2021) αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου απευθυνόμενη ενώπιον του Αρείου Πάγου και στρεφόμενη  κατά των Γεωργίου Μαστραπά κλπ. (σύν. 40)  για την αναίρεση της με αριθμό 24/2017 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας και ιδιαίτερη αποζημίωση για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την Δ12/Φ3αΑΙΤ/ο/3413/12-6-2014 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 202/25-6-2014 για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για την «κατασκευή του τμήματος Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο της Ιονίας Οδού, στο τμήμα από χ.θ. 14+300 έως 18+000 (παραλλαγή της χάραξης στην περιοχή της Βασιλικής»,  η οποία εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Ε.Υ.Δ.Ε./ Μ.Κ. Ε.Π.Α. & Ι.Ο., τα οποία έχουν συντάξει οι «Α. ΑΝΑΡΓΎΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ E.E.» και έχει θεωρήσει ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ 12 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ιωάννης Σαραντινός, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙ 2/246/22-1-2014 απόφασή του.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο