ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Κατασκευή του Οδικού Άξονα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Αλφειός – (Μιντιλόγλι – Κάτω Αχαϊα)”

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 16.2.2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 20.12.2022 και αριθμό κατάθεσης 120/2022 κατά των Αναγνώστου Γεωργίας κλπ. (συν 234), με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τιμήματος της αποζημίωσης κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με την με αριθμό 377915/30.11.2022 (ΦΕΚ Δ’ 941/2022) κηρύχθηκε η 2η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο : «Κατασκευή του Οδικού Άξονα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Αλφειός – (Μιντιλόγλι – Κάτω Αχαϊα), από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 9+977, στις Δ.Ε. Βραχνεϊκων και Παραλίας του Δήμου Πατρέων της ΠΕ Αχαϊας., συνολικής έκτασης 27..294, 16 τμ,  εκ των οποίων 1.176,89 τμ αφορούν σε δημόσιες εκτάσεις και 26.117, 27 τμ αφορούν σε ιδιωτικές εκτάσεις. Αντίγραφα της αίτησης τοιχοκολλήθηκαν στο κατάστημα του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, στο κατάστημα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και στο κατάστημα του Δήμου Πατρέων στις 16.1.2023…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο