ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο: «Κατασκευή του οδικού άξονα «Καλλονής – Ερεσού – Σιγρίου Λέσβου», στα τμήματα Σίγρι – Βατούσα & Σκαλοχώρι – Καλλονή στη Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης & στη Δ.Ε. Καλλονής της Π.Ε. Λέσβου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με την κατάθεση και συζήτηση της κατ’ άρθρο 7Α του ν.2882/2001 (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) Ειδικής Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560), απευθυνόμενη στο Μονομελές Εφετείο Βορείου Αιγαίου, για την πραγματοποίηση εργασιών επί των περιγραφόμενων στην αίτηση απαλλοτριούμενων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στα τμήματα Σίγρι – Βατούσα και Σκαλοχώρι – Καλλονή, στη Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης και στη Δ.Ε. Καλλονής της Π.Ε. Λέσβου, για την αποβολή των καθ’ ων η αίτηση και τον καθορισμό εύλογου τμήματος αποζημίωσης που πρέπει να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ποσοστό 70% της αξίας κάθε απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας και των επικειμένων έκαστης εξ αυτών, συνολικής έκτασης 59.705,49 τ.μ. ….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 7Α ΤΟΥ Ν. 2882/2001

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο