ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Πύργος-Αλφειός, περιοχή των ΤΚ Νέας Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου και Δ.Κ. Βάρδας της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 8-2-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 6-2-2023 και αριθμό κατάθεσης 15/2023 κατά των Νικολάου Αγγελόπουλου του Χρήστου κλπ, (συν 323), με την οποία ζητείται να προσδιοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό 112097/18-4-2022 υπουργική απόφαση. Με την απόφαση αυτή κηρύχθηκε η 1η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο: «Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Πύργος-Αλφειός, από χ.θ. 31 +055 έως χ.θ. 44 + 462, στην περιοχή των ΤΚ Νέας Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου και Δ.Κ. Βάρδας της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης  της Π.Ε. Ηλείας» (ΦΕΚ  τ.Δ’, 272/18-4-2022), συνολικής έκτασης 206.769,68 τμ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο