ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Κατασκευή οδού Απομαρμά-Άγιοι Δέκα (Καστέλλι) στους Δήμους Μοιρών, Ρούβα, Γόρτυνας και Ζαρού του Ν.Ηρακλείου (ήδη Δήμους Γόρτυνας και Φαιστού)”

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την με αριθμό κατάθεσης 30/2016 αίτησή του προς το Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, της οποίας η εκδίκαση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 26ης Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. με αριθμό πινακίου 5, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 47/2023 βεβαίωση αναβολής της Γραμματείας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, και η οποία αναρτήθηκε (αίτηση με έκθεση κατάθεσης και βεβαίωση αναβολής) στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, των Δήμων Γόρτυνας και Φαιστού και του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 19 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 2882/2001, ζητά τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριούμενων ακινήτων…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο