ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο “κατασκευή Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Τ.Κ. Λυγαριάς & Στίρφακας Δήμου Λαμιέων)”

Σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 5.4.2023 Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 27/2023, ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΦ.: 77/2023) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό πρωτ. 265900/26.8.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 566/τ. Δ’/8.9.2022 (5η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων) για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) από χ.θ. 16+776 έως χ.θ. 30+590 και ειδικότερα από χ.θ. 19+250 έως 22+900 στις Τ.Κ. Λυγαριάς και Στίρφακας του Δήμου Λαμιέων της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού εμβαδού δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων 388.403,34 τ.μ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο