Ειδοποίηση για το έργο “Κατασκευή Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης”

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατά των φερομένων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα… στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο