Ειδοποίηση για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ”

Σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου αίτησης, με αριθμ. καταθ. 82/14-02-2022 και αριθμ. προσδιορ. 15/14-02-2022, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2882/2001, των ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. 1108/91860/02-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δ’ 234), για λόγους δημόσια ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ», έκτασης συνολικού εμβαδού 1.570.907,5 τ.μ., εκ των οποίων 649.177,84 τ.μ. αφορούν την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων, ενώ 921.729,66 τ.μ. αφορούν δημόσιες εκτάσεις…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 19-10-2022 (82/15/2022)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο