ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο “Κατασκευή εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης”

Σχετικά με την με αριθμό Γ.Α.Κ. /ΕΑΚ/1310/1161/2023 οίκοθεν επαναλήψης συζήτησης της ασκηθείσας στο τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης…

Η από 9/5/2023 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η 2237/2022 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο