ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλιμνίων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας & Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας» στις Τ.Κ. Παπαδάτου & Φυτειών, στη Δ.Ε. Φυτειών Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας”

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560) και Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα.

Με το παρόν, σας ειδοποιούμε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 εδάφιο 4 του ν. 2882/2001 (ως ισχύει τροποποιηθείσα η εν λόγω διάταξη κατ’ άρθρο 88 του ν. 4714/2020), στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 7α παρ. 2, εδάφιο δ΄ ν. 2882/2001 ότι κατατέθηκε στο Μονομελές Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στις 19-7-2023 η από 18-7-2023 ειδική αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, που έλαβε αρ. κατ. ΑιΤ 22/2023, στρεφόμενη κατά των…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο