Ειδοποίηση για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α’ Φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας»

Ειδοποίηση, η οποία αφορά στην από 25-9-2023 και με αρ. κατ. ΑιΜ 44/26-9-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητείται η παροχή αδείας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α΄ Φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας» στην Τ.Κ. Λουτρού (Δυτικό τμήμα) της Δ.Ε. Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο