ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, Βελτίωση οδού Τρικάλων-Πύλης, τμήμα: Γέφυρα Καραβόπορου-Λυγαριά»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 17η .11.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 31 και εισηγητή τον Αρεοπαγίτη κ. Αθανάσιο Τσουλό, συζητείται η από 20.12.2018 και με αριθμό κατάθεσης 37/21-12-2018 (με αριθμό δικογραφίας 673/2022) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου απευθυνόμενης ενώπιον του Αρείου Πάγου και στρεφόμενης κατά των Δημητρίου Δημητρίου κλπ (συν 103) για την αναίρεση της με αριθμό 235/2017 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας (Δ/σία Aπαλλοτριώσεων), με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με τη με αρ. 3106/137458/14-9-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 425/14-10-2010, τ. Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αρ. Οικ. 7099/69133/10-4-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 139/24-4-2013, τ. Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων) για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για το έργο «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, Βελτίωση οδού Τρικάλων-Πύλης, τμήμα: Γέφυρα Καραβόπορου-Λυγαριά», έκτασης συνολικού εμβαδού 362.812,67 τ.μ. που βρίσκεται στο νομό Τρικάλων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο