Ειδοποίηση για το έργο «ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ και ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 15.05.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου (Μεταβατική Έδρα Χίου) η αίτηση με ημερομηνία 10.04.2023 και αριθμό κατάθεσης 2/2023 και αριθμό πινακίου 18 κατά των Καραφύλλη Ευστρατίου (συν 106), με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμ/ού ευλόγου τιμήματος της αποζημίωσης κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με την αριθμό με την αρ.96/29-10-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δημοσιευθείσα στην «Διαύγεια» με ΑΔΑ : ΩΞΨ17ΛΩ-ΝΚ9 και στην ανεξάρτητη εβδομαδιαία εφημερίδα «Χιώτικη Διαφάνεια», που εκδίδεται στη Χίο, στο φύλλο της 1007 της 21ης -5-2020 στη σελίδα 11 αυτού και αναρτήθηκε στο Πρωτοδικείο Χίου στις 28-1-2022, στον Δήμο Χίου με αριθ.πρωτ. 7648/1-2-2022, στον Δικηγορικό σύλλογο Χίου στις 28-1-2022 κηρύχθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εκτάσεως συνολικού εμβαδού 31.109,85 τ.μ που βρίσκονται στην περιοχή Χαλκειούς και Ζυφιά Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων Δήμου Χίου, για την εκτέλεση του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ και ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο