Ειδοποίηση για το έργο «Διευθέτηση ρέματος (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 12+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π. ΚΗΦΙΣΟ)»

Ειδοποίηση – κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 29/09/2023 με Γ.Α.Κ. 7865/2023 και Ε.Α.Κ. 1061/2023 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθήνας, με την οποία ζητείται ο προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς δυνάμει της με αριθ. Δ25/οικ/6509/20.11.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (τ. ΑΑΠΘ/295/12.12.2018), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση ρέματος (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 12+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π. ΚΗΦΙΣΟ)» στους Δήμους Αχαρνών και Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, συνολικού εμβαδού 267.024,36 τ.μ..

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο