ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο “Διευθέτηση χειμάρρου Αγίου Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου Πεδίου Δήμου Ασπροπύργου και στην περιοχή των Δήμων Αχαρνών και Φιλαδελφείας”

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Τριμελές Εφετείο Αθήνας αίτησης με την οποία ζητείται ο προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς δυνάμει της την υπ’ αριθ. οικ. 4753/22.08.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τ. ΑΑΠΘ 233/18-10-2018), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση χειμάρρου Αγίου Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου Πεδίου από χ.θ. 1+835,60 έως χ.θ. 9+300,00 (ΣΙΦΩΝ ΜΟΡΝΟΥ)» στον Δήμο Ασπροπύργου στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Δυτικής Αττικής και στην περιοχή των Δήμων Αχαρνών και Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, συνολικού εμβαδού 404.370,74 τ.μ…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο