ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο “Διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Μεσσήνης”

Ειδοποίηση του άρθρου 88 του ν.4717/2020 για την υπ. αρ. 57/8-4-2022 πράξη συζήτησης της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας… με δικάσιμο την 4η Οκτωβρίου 2022…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο