ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για την κατασκευή του έργου “Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη- Έδεσσα, μελέτη τμήματος Χαλκηδόνα Μελίσσι”

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας της από 18-3-2022 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 931/2022 και (ειδικός) 795/2022 αίτησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά Δήμου Χαλκηδόνας κτλ. για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για ακίνητα συνολικού εμβαδού  εμβαδού 901.511,83 τ.μ. που βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (Δήμος Χαλκηδόνος) και Πέλλας (Δήμος Πέλλας, πρώην Δήμος Γιαννιτσών). Για τα παραπάνω εδαφικά τμήματα κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου ”Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη- Έδεσσα, μελέτη τμήματος Χαλκηδόνα Μελίσσι””, με την με αριθμό  116/11-6-2018  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 190 τεύχος Α.ΑΠ την 17-09-2018.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο