Ειδοποίηση για την αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης στην περιοχή «Κήπος Καλού» Θεσσαλονίκης

Ειδοποίηση για την αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης στην περιοχή «Κήπος Καλού» Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο