Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 7Α Κ.Α.Α.Α., για το έργο της αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ.στο τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 9+084), στον Δήμο Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ 090165560).

ΚΑΤΑ

Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ103Η/οικ/2872/29.05.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ 67Σ7465ΧΘΞ-ΒΩΞ, ΦΕΚ 348/26-06-2019 τεύχος τέταρτο):………

Η Ειδοποίηση 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο