Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για την 1η συμπληρωματική απαλλοτρίωση του έργου «Διέλευση αγωγών πτώσης και παράκαμψης μικρών παροχών διευθέτησης χειμάρρου Αποσελέμη, από έξοδο σήραγγας Οροπεδίου έως ταμιευτήρα Αποσελέμη» και του έργου «Κατασκευή μετώπου εξόδου νέας σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου και οδού προσπέλασης» του Δήμου Χερσονήσου στο Νομό Ηρακλείου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ 090165560) ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ5001087/οικ/278/16-01-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 7ΦΧΦ465ΧΘΞ-ΓΨΦ, ΦΕΚ 24/10-02-2017 τεύχος Αναγκαστικών Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων)….

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο