Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριούμενων ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 13 (Σ2) [Δ.Δ. Λιλιανού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης (απόφαση κήρυξης: Φ3010013/οικ./4020/29.07.2015 κυα- ΦΕΚ 178/19.08.2015)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο