Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου Κρήτης, Τμήμα 20 (Σ2) στο Δ.Δ. Καστελίου και Πολυθέας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Π.Ε. Ηρακλείου

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου Κρήτης, Τμήμα 20 (Σ2) στο Δ.Δ. Καστελίου και Πολυθέας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Π.Ε. Ηρακλείου.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο