Ειδοποίηση για συζήτηση απαλλοτρίωσης – ΔΕΥΑ Κοζάνης για το έργο κατασκευής αγωγού διασύνδεσης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο διασυνδεδεμένο δίκτυο Δυτ. Μακεδονίας

Ειδοποίηση για συζήτηση απαλλοτρίωσης – ΔΕΥΑ Κοζάνης για το έργο κατασκευής αγωγού διασύνδεσης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο διασυνδεδεμένο δίκτυο Δυτ. Μακεδονίας.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο