Ειδοποίηση για προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για την απαλλοτρίωση της Περιφέρειας Ηπείρου

Ειδοποίηση για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για την απαλλοτρίωση της Περιφέρειας Ηπείρου.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο