Ειδοποίηση για περιφερειακή ενότητα Έβρου

Ειδοποίηση σχετικά με την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 47/7-9-2023 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 198/7-9-2023, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, για τη συζήτηση της οποίας έχει οριστεί δικάσιμος η 5-4-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με αριθμό 1.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ειδοποίησης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο