Ειδοποίηση για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας για την κατασκευή του έργου ‘Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αίτηση του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την οποία ζητείται να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδας επί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και της οδού πρόσβασης σε αυτό, στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο