Ειδοποίηση για Δήμο Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης

Eιδοποίηση σχετικά με την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 46/2023 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 197/7-9-2023, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, για τη συζήτηση της οποίας έχει οριστεί δικάσιμος η 22-3-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με αριθμό πινακίου 2.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της ειδοποίησης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο