Ειδοποίηση για απαλλοτρίωση στην περιοχή των Δ.Δ. Ράξας του Δήμου Παραληθαίων της Π.Ε. Τρικάλων

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 68 και Χαρ. Τρικούπη – Κατάστημα Κεντρικής Υπηρεσίας Ν.Σ.Κ.), με Α.Φ.Μ. 090165560 και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε), με Α.Φ.Μ. 090310533 σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας της από 28.06.2023 και με αριθ. εκθ. καταθ. 604/2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ147/190879/28.7.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Ειδ. Μεταφορών, νομίμως δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Δ’ 493/28.7.2021), με την οποία κηρύχθηκε 1η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται για το έργο: «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο τμήμα από χ.θ. 110+861 έως χ.θ. 122+380 υποτμήμα από χ.θ. 115 +700 έως χ.θ. 117+650, στην περιοχή των Δ.Δ. Ράξας του Δήμου Παραληθαίων, Δ.Δ. Αρδανίου του Δήμου Παλαιοκάστρου και Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων», συνολικού εμβαδού δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων 167.756,26 τετραγωνικών μέτρων.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της ειδοποίησης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο