Ειδοποίηση για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται για την «Κατασκευή του δικτύου άρδευσης της λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου, στον Δήμο Οροπεδίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου»

Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5 (ΑΦΜ
090165560). ΚΑΤΑ………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο