ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής αποζημίωσης (Φ.8439)

Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Θράκης της από 02-02-2022 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 46/2022 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 34/02-02-2022 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται να καθοριστεί προσωρινή τιμή μονάδας για την αποζημίωση της αξίας του εδάφους και των επικειμένων των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σύμφωνα με τη με αριθ. 1152249/6554/Δ0010/23-12-2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα [ΦΕΚ 586/31-12-2010, Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (ΑΑΠΘ)], δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του τμήματος της «Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» του Κάθετου Άξονα 78 (τμήμα 78.2) της Εγνατίας Οδού, αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 97.679,95 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου και εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στα ακριβή αντίγραφα των από 22-9-2010 και με αριθ. φύλλων 001, 002, 003 και 004 των κτηματολογικών διαγραμμάτων και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», τα οποία έχει συντάξει ο Γ. Παπακωνσταντίνου και έχει θεωρήσει ο Δ/ντης της Δ12 Δ/νσης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ι. Σαραντινός 28-9-2010……

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο