Ειδοποίηση για αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος – διόρθωσης κτηματολογικού πίνακα – καθορισμού αποζημίωσης χρήσης – αναγνώρισης δικαιούχου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο