ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΔΑΠ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ

[κατ’ άρθρο  19 παρ. 4  Ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 παρ. 1  Ν. 4714/2020]

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ» (Ε.Υ.Δ.ΑΠ. Α.Ε.) που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Ωρωπού αρ. 156, με ΑΦΜ 094079101 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Τριμελή Σύνθεση) την από 29-09-2020 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7234 /29-9-2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 631/29-9-2020  Αίτηση  περί προσδιορισμού οριστικής  τιμής μονάδος αποζημίωσης των αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων με  την υπ’ αριθμ. 5517/15-10-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 229/16-10-2018 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση   έκτασης εμβαδού 121.017,54 τ.μ. στη Θέση Πλατύ Χωράφι της Δ.Κ. Σπάτων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, υπέρ και δαπάναις Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Βορείων Μεσογείων των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδος  κατά   των εικαζομένων ιδιοκτητών-καθών η απαλλοτρίωση:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΔΑΠ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο