Ειδοποίηση εκδίκασης της από 18/7/2016 αίτησης για την αναίρεση της 277/2015 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου

Ειδοποίηση εκδίκασης της από 18/7/2016 και με αριθμό κατάθεσης στο Εφετείο Ναυπλίου 28/2016 και αριθμό δικογραφίας 258/2023 αίτησης αναίρεσης της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», απευθυνόμενης ενωπίου του Αρείου Πάγου και στρεφόμενης κατά των : 1. Γεωργίου Πλασσαρά, 2. Αναστασίου Πλασσαρά κλπ (σύνολο 317 καθών) για την αναίρεση της Υπ’ Αριθμ. 277/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την δικάσιμο της 18ης Οκτωβρίου 2024.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο