Ειδοποίηση εκδίκασης της από 13/6/2023 και με αιρθμό καταχώρησης 38/2023 κλήσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών (διαδικασία καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας) κατά τη δικάσιμο της 14ης Μαρτίου 2024

Ειδοποίηση εκδίκασης της από 13/6/2023 και με αιρθμό καταχώρησης 38/2023 κλήσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών (διαδικασία καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας) κατά τη δικάσιμο της 14ης Μαρτίου 2024.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο