ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ εκδίκασης αίτησης αναίρεσης της υπ’ αριθμόν 61/2018 οριστικής απόφασης του τριμελούς Εφετείου Λαμίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου (αρ.22 κ.α.α.α. ν.2782/2001)

Ενώπιον του Αρείου Πάγου (Τμήμα Δ’ ) , η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αριθμ. 27 και εκπροσωπείται νόμιμα, προσδιόρισε την από 10/04/2019 και με αριθμό δικογραφίας 2320/2021 αίτηση αναίρεσης , κατατεθείσα στην Γραμματεία του Εφετείου Λαμίας με αριθμό βιβλίου αναιρέσεων τριμελούς 6/2019 αίτησή της για την αναίρεση της υπ’ αριθμόν 61/2018 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας η οποία στρέφεται κατά των κάτωθι αναιρεσιβλήτων :……….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο