ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ (αίτηση της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ της από 17.11.2020 και με αρ. πρωτ. κατάθεσης 35/25.1.2021 Αίτησης και Κλήσης ΑΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ :  Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφέρεια Κρήτης», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας), με Α.Φ.Μ. 997579388. e mail :gram.pkr@crete.gov.gr, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη του Φωκίωνος, κάτοικο Ηρακλείου [Πλατεία Ελευθερίας], e mail : arnaoutakis@crete.gov.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο