ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 88 του Ν. 4714/2020 με αριθμό κατάθεσης 22/2023 (Δικάσιμος 01-02-2024)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 88 Ν. 4714/2020)

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που κατοικοεδρεύουν σε Αθήνα και Πάτρα αντιστοίχως.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο