Ειδοποίηση Απαλλοτρίωσης της Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ , που εδρεύει στα Ιωάννινα (Πλατεία Πύρρου 1) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη  Ηπείρου (ΑΦΜ 997908822 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων ).

Ειδοποίηση Απαλλοτρίωσης Περιφέρειας Ηπείρου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο