ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ απαλλοτρίωσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: “ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ” Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»

[της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148), σε συνδυασμό με το άρθρο 7Α παρ. 2 εδ. δ’ του ν. 2882/2001]
Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 68 και Χαρ. Τρικούπη – Κατάστημα Κεντρικής Υπηρεσίας Ν.Σ.Κ.), με Α.Φ.Μ. 090165560 και από τον Υπουργό Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Αχαρνών αρ. 2), με Α.Φ.Μ. 090194738…….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο