Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης περί καθορισμού προσωρινής τιμής για την κατασκευή του νέου δεξιού SR από Α.Κ. Μαλεσίνας έως Κ.Δ. 19 οδού Προσκυνά – Θεολόγου στην περιοχή του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ138/οικ/828/2-2-2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 48/22-3-2018 (τ.Α.Α.Π.) και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 49.385,72 τ.μ., που βρίσκεται στο τμήμα 4 Υλίκη – Άγιος Κωνσταντίνος και ειδικότερα για την κατασκευή του νέου δεξιού SR  από Α.Κ. Μαλεσίνας έως Κ.Δ. 19 οδού Προσκυνά – Θεολόγου.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο